สมัครงาน ACCOUNTING

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี+  มีประสบการณ์ทางบัญชีภาษีอากร และ บัญชีต้นทุน 3 ปีขึ้นไป+  ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีที่อยู่ใกล้บริษัทจะรับพิจารณาพิเศษ
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน: วางแผนนำเสนอกลยุทธ์ด้านการขายที่เหมาะสม จัดทำแผนการเข้าพบกลุ่มลูกค้าหลัก รายงานสรุปผลการขาย นำเสนอสินค้าใหม่ รับผิดชอบเป้ายอดขายของห้าง สาขา พัฒนาศักยภาพการขายของพนักงาน รับเรื่องแก้ไขร้องเรียนของลูกค้า ให้เกิความพึงพอใจสูงสุด ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท
จังหวัด : สมุทรสาคร
จำนวนที่รับ : 2
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล