TH EN 

สมัครงาน R&D ด่วน!!

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : • ชาย/หญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีทางอาหาร+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปทางด้านน้ำผลไม้ คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: พัฒนาสินค้าใหม่และนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของตลาด • ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ ๆ • จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด • หาแหล่งวัตถุดิบสำรอง ทดแทน เพื่อลดต้นทุน สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 494902 ชื่อตำแหน่งงาน R&D ด่วน!! ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ประเภทงานย่อย นักว จังหวัด : – จำนวนที่รับ : 0 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร […]

Read More »

สมัครงาน Marketing

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านอาหาร คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: วางแผนงานทางด้านการตลาด สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด : – จำนวนที่รับ : 1 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล

Read More »

สมัครงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  ชาย/หญิง อายุ20ปีขึ้นไป+  จบสาขาเกี่ยวข้องกับการออกแแบผลิตภัณฑ์+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  กระตือรือล้น เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริมการตลาด สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด : – จำนวนที่รับ : 0 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล

Read More »

สมัครงาน QC & QA รับสมัครด่วน !

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  เพศชาย / หญิง+  ปริญญาตรีทางด้านอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง+  สามารถทำงานเข้ากะได้+  อดทน กระตือรือล้น+  มีความรับผิดชอบ+  มีประสบการณ์เกี่ยวกับdehydrate จะพิจราณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ,สินค้าในสายการผลิต ,สินค้าสำเร็จรูป สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด : – จำนวนที่รับ : 3 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล

Read More »

สมัครงาน พนักงานสต๊อก

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป+  จบ.ปวชขึ้นไป+  ขยัน อดทน คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกสินค้าคงคลัง สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด : – จำนวนที่รับ : 0 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล

Read More »

สมัครงาน ACCOUNTING

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  จบปริญญาตรีทางด้านบัญชี+  มีประสบการณ์ทางบัญชีภาษีอากร และ บัญชีต้นทุน 3 ปีขึ้นไป+  ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี+  สามารถทำงานล่วงเวลาได้+  มีที่อยู่ใกล้บริษัทจะรับพิจารณาพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: วางแผนนำเสนอกลยุทธ์ด้านการขายที่เหมาะสม จัดทำแผนการเข้าพบกลุ่มลูกค้าหลัก รายงานสรุปผลการขาย นำเสนอสินค้าใหม่ รับผิดชอบเป้ายอดขายของห้าง สาขา พัฒนาศักยภาพการขายของพนักงาน รับเรื่องแก้ไขร้องเรียนของลูกค้า ให้เกิความพึงพอใจสูงสุด ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท จังหวัด : สมุทรสาคร จำนวนที่รับ : 2 เงินเดือน : […]

Read More »

สมัครงาน ธุรการบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : • ชาย/ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป จบ ปวส ขยัน อดทน คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย คีย์ข้อมูลต่างๆในระบบ สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท จังหวัด : – จำนวนที่รับ : 2 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร : […]

Read More »

สมัครงาน ดูแลสต๊อกสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป จบ ปวช ขึ้นไป ขยัน อดทน คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน : ระดับการศึกษา : – ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน: ควบคุมสต๊อกสินค้า สถานที่ปฎิบัติงาน : สำหรับผู้สมัครงาน ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก) หางาน งาน ทั้งหมด งาน ต่างประเทศ งาน นิคมอุตสาหกรรม งาน ท จังหวัด : สมุทรสาคร จำนวนที่รับ : 0 เงินเดือน : ไม่ระบุ สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง […]

Read More »