TH EN 

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW)

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ได้รับมอบสัญลักษณ์ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้มีการสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 28 ราย ได้รับมอบสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับเพิ่มศักยภาพการผลิตจากการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง

Read More »

เวิลด์ ฟูดส์ ฯ ร่วมจัดแสดงในงาน HKTDC 2019

เวิลด์ ฟูดส์ ฯ ร่วมจัดแสดงในงาน HKTDC 2019 นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยความสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำสินค้าคุณภาพของไทย ทั้งขนมและน้ำผลไม้ร่วมออกงาน The Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Food Expo ประจำปี 2019 ทั้งนี้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2562 ณ Thailand Pavilion, Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ออกงาน TI Expo 2019

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ออกงาน TI Expo 2019 นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) และ กระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมพนักงานร่วมออกงาน Thailand Industrial Expo 2019 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้งานจัดภายใต้แนวคิด Synergy for Success สานพลังร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน จากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย ตั้งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ จนถึงการสร้างความร่วมมือในมิติต่างๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการให้ข้อมูล การสร้างความเข้าใจให้รู้เท่าทัน สามารถใช้ประโยชน์จาก Open Innovation รวมถึงเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอล์ล 2-3, […]

Read More »

สนับสนุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก

เวิลด์ ฟูดส์ฯ มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าวจาก นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “เจ-มิกซ์ (J-mix)” เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมูลนิธิฯและการจัดงานงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562” โดยมี นาย ธัชนนท์ จิรศุภางค์กุล (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ (ซ้ายสุด) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆนี้  

Read More »

ทำบุญเข้าพรรษา…ทำบุญสุขใจ

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ชวนทำบุญเข้าพรรษา…ทำบุญสุขใจ ด้วยน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำตลาดน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์“เอ็ม-จอย (M-Joy)” และ “เจ-มิกซ์ (J-mix)”ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ด้วยการถวายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว สูตรใหม่ลดน้ำตาลลง 66% ที่ได้รับตราสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโภชนาการเกิน สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจ สามารถหาซื้อได้ที่แม็คโคร ท๊อปส์ มินิบิ๊กซี กูรเมต์มาร์เก็ต เดอะมอลล์ จิฟฟี่ ลอร์สัน108 พีทีแม็กมาร์ต และร้านค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ จำหน่ายในราคาขวดละ 15 บาท มีหลายรสให้เลือก อาทิ น้ำมะพร้าว รสส้ม รสลิ้นจี่ รสสตรอเบอร์รี่ และองุ่น รายละเอียดเพิ่มเติมทางwww.worldfoodinter.com    

Read More »

ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2562 ดังนี้ 1.เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายจังหวัด (Eco Industrial Town) 2.ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 3.เข้าร่วมโครงการ โครงการนำอุตสาหกรรมก้าวไกล พร้อมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) 4.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน สารเคมี ตามที่กฎหมายกำหนด 5.ตรวจวัดและติดตามคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด ก่อนปล่อยทิ้ง เป็นประจำทุกเดือน 6.ตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศบริเวณปล่องหม้อน้ำ (Boiler) ก่อนปล่อยทิ้ง ประจำปี จากผลการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นดังกล่าวข้างต้นที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลและประกาศในการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใบรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ใบรับรอง อุตสาหกรรม สีเขียวระดับที่ 2 2. […]

Read More »

MAJIKO – เมจิโกะ ข้าวเกรียบผสมผัก

PRESS RELEASE: เวิลด์ ฟูดส์ฯ ส่ง “เมจิโกะ” ข้าวเกรียบผสมผัก รุกตลาดขนมขบเคี้ยว ชู “อร่อยฟิน มีประโยชน์” อาหารว่างเพื่อคนรักสุขภาพ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “เอ็ม-จอย (M-Joy)” และ “เจ-มิกซ์ (J-mix)” ประกาศรุกตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเต็มตัว หลังกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เติบโตต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจตลาดขนมขบเคี้ยวยังมีศักยภาพ แม้การแข่งขันสูงแต่ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่มขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติอร่อย ส่งข้าวเกรียบผสมผัก ตรา “เมจิโกะ” เป็นทางเลือกใหม่อาหารว่างของคนรักสุขภาพ ชูจุดเด่น “อร่อยฟิน มีประโยชน์” นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานในปีนี้ว่า เวิลด์ ฟูดส์ฯ มีแผนงานจะมุ่งเน้นขยายตลาดและต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวให้มากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2537 และเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่ยังคงสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตได้อีกมาก นอกเหนือจากการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว […]

Read More »

ThaiFex2019

งานแสดงสินค้า THAIFEX 2019

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีความยินดีเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าของทางบริษัทฯได้ที่บูธหมายเลข HH45 อาคาร ชาเลนจ์เจอร์ 2, อิมแพ็ค เมืองทองธานีในงาน THAIFEX 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562

Read More »

เวิลด์ฟูดส์ฯ รุกส่งออก ส่ง “เอ็ม-จอย” ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่สากล

เวิลด์ฟูดส์ฯ ส่งออกน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าวตรา “เอ็ม-จอย” (M-Joy)พร้อมขยายตลาดต่างประเทศ เตรียมแผนรุกตลาดจีน-อินเดีย ตะวันออกกลางและตลาด CLMV รับตลาดส่งออกโตอย่างต่อเนื่อง ชูจุดแข็งเหนือคู่แข่งเพราะ “น้ำผลไม้มีวุ้น รสชาติอร่อยถูกปาก คุณภาพดี ราคาไม่แพง”พร้อมเดินสายโรคโชว์งานแสดงสินค้าในต่างประเทศเสริมความแข็งแกร่งยกระดับแบรนด์เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลกตอกย้ำการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME) นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “เอ็ม-จอย” (M-Joy)เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศจะรุกตลาดในเขตกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเน้นส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาขยายช่องทางใน convenience store มากขึ้นโดยจะเพิ่มการกระจายสินค้าใน Big C Mini ทุกสาขา รวมถึงสาขาในปั๊มบางจากเพิ่ม Max mart ปั๊ม PT รวมถึง Jiffy ในปั๊ม ปตท. และ Lawson 108จากเดิมที่มีจำหน่ายอยู่แล้วในแม็คโคร, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮมเฟรช มาร์ทในเครือเดอะมอลล์ทุกสาขา […]

Read More »