สมัครงาน ออกแบบผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  ชาย/หญิง อายุ20ปีขึ้นไป+  จบสาขาเกี่ยวข้องกับการออกแแบผลิตภัณฑ์+  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี+  กระตือรือล้น เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน: ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งเสริมการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด :
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล