เวิลด์ ฟูดส์ ฯ ร่วมจัดแสดงในงาน HKTDC 2019

เวิลด์ ฟูดส์ ฯ ร่วมจัดแสดงในงาน HKTDC 2019

นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยความสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นำสินค้าคุณภาพของไทย ทั้งขนมและน้ำผลไม้ร่วมออกงาน The Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) Food Expo ประจำปี 2019

ทั้งนี้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้
ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2562
ณ Thailand Pavilion, Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน