สะสมฝากที่มีโลโก้ WFI

สะสมฝากที่มีโลโก้ WFI 30 ฝา สามารถนำมาแลกถุงผ้าอเนกประสงค์ได้ตามรถเคลื่อนที่และร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560

ติดตามข่าวสารได้ที่ : Facebook เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด