สมัครงาน พนักงานสต๊อก

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป+  จบ.ปวชขึ้นไป+  ขยัน อดทน
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน: ตรวจเช็คสินค้าเข้าและออกสินค้าคงคลัง
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด :
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล