สมัครงาน Marketing

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : •  เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป+  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง+  มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านอาหาร
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน: วางแผนงานทางด้านการตลาด
สถานที่ปฎิบัติงาน : ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัด :
จำนวนที่รับ : 1
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล