สมัครงาน R&D ด่วน!!

คุณสมบัติผู้สมัครงาน : • ชาย/หญิง+  อายุ 25 ปี ขึ้นไป+  ปริญญาตรีทางอาหาร+  ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปทางด้านน้ำผลไม้
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครงาน :
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์ : 0  ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน : งานประจำ
รายละเอียดของงาน: พัฒนาสินค้าใหม่และนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของตลาด
• ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและวัตถุดิบใหม่ ๆ
• จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
• หาแหล่งวัตถุดิบสำรอง ทดแทน เพื่อลดต้นทุน
สถานที่ปฎิบัติงาน : รหัสงาน 494902 ชื่อตำแหน่งงาน R&D ด่วน!! ประเภทงานหลัก วิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนา ประเภทงานย่อย นักว
จังหวัด :
จำนวนที่รับ : 0
เงินเดือน : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : ไม่ได้ระบุ
วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สมัครผ่านทางอีเมล