TH EN 

การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW)

เวิลด์ ฟูดส์ฯ ได้รับมอบสัญลักษณ์ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) กรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้มีการสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงาน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลัก ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 28 ราย ได้รับมอบสัญลักษณ์และประกาศนียบัตรการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมๆ กับเพิ่มศักยภาพการผลิตจากการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง

Read More »

ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างพึ่งพาอาศัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปี 2562 ดังนี้ 1.เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรายจังหวัด (Eco Industrial Town) 2.ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 2 3.เข้าร่วมโครงการ โครงการนำอุตสาหกรรมก้าวไกล พร้อมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) 4.ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน สารเคมี ตามที่กฎหมายกำหนด 5.ตรวจวัดและติดตามคุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด ก่อนปล่อยทิ้ง เป็นประจำทุกเดือน 6.ตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศบริเวณปล่องหม้อน้ำ (Boiler) ก่อนปล่อยทิ้ง ประจำปี จากผลการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นดังกล่าวข้างต้นที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลและประกาศในการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใบรับรองระบบมาตรฐานสากลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ใบรับรอง อุตสาหกรรม สีเขียวระดับที่ 2 2. […]

Read More »

เวิลด์ฟูดส์ฯ รุกส่งออก ส่ง “เอ็ม-จอย” ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่สากล

เวิลด์ฟูดส์ฯ ส่งออกน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าวตรา “เอ็ม-จอย” (M-Joy)พร้อมขยายตลาดต่างประเทศ เตรียมแผนรุกตลาดจีน-อินเดีย ตะวันออกกลางและตลาด CLMV รับตลาดส่งออกโตอย่างต่อเนื่อง ชูจุดแข็งเหนือคู่แข่งเพราะ “น้ำผลไม้มีวุ้น รสชาติอร่อยถูกปาก คุณภาพดี ราคาไม่แพง”พร้อมเดินสายโรคโชว์งานแสดงสินค้าในต่างประเทศเสริมความแข็งแกร่งยกระดับแบรนด์เอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดโลกตอกย้ำการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล (Global SME) นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “เอ็ม-จอย” (M-Joy)เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศจะรุกตลาดในเขตกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังมากขึ้นโดยเน้นส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยาขยายช่องทางใน convenience store มากขึ้นโดยจะเพิ่มการกระจายสินค้าใน Big C Mini ทุกสาขา รวมถึงสาขาในปั๊มบางจากเพิ่ม Max mart ปั๊ม PT รวมถึง Jiffy ในปั๊ม ปตท. และ Lawson 108จากเดิมที่มีจำหน่ายอยู่แล้วในแม็คโคร, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และโฮมเฟรช มาร์ทในเครือเดอะมอลล์ทุกสาขา […]

Read More »

รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 นางสาวกัญญา ติลกเรืองชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

Read More »